Start Artykuł

Umowa-zlecenie

WP | dodane 2009-06-08 (11:32) 5 lat 10 miesięcy 17 dni 12 godzin i 11 minut temu | 199 opinii
 


UMOWA ZLECENIE W PLIKU .PDF

UMOWA ZLECENIE

zawarta w dniu ..................................... (data zawarcia umowy) r. w ........ (miejsce zawarcia umowy) ......... pomiędzy:

................................. (nazwa i adres Zleceniodawcy) .................................,

reprezentowanym przez:

................................ (imię i nazwisko Zleceniodawcę lub osoby reprezentującej Zleceniodawcę albo pełnomocnika) ....................

zwanym dalej Zleceniodawcą, a

........... (imię i nazwisko Zleceniobiorcy) ........ zamieszkałym w ........................... (adres Zleceniobiorcy) ..........................,

zwanym dalej Zleceniobiorca.


§ 1

1. Na podstawie niniejszej umowy, Zleceniobiorca zobowiązuje się do:
.....................................................................................................................................
2. Zleceniobiorca nie ma prawa powierzyć wykonania niniejszej umowy innej osobie bez uprzedniej pisemnej zgody Zleceniodawcy.

§ 2

1. Zleceniodawca zobowiązuje się do zapłaty na rzecz Zleceniobiorcy z tytułu niniejszej umowy wynagrodzenia w wysokości ......................... (....................................) zł brutto.
2. Zapłata wynagrodzenia nastąpi w terminie 14 dni od dnia otrzymania rachunku przez Zleceniodawcę.
3. Wynagrodzenie zostanie wpłacone przelewem na następujący rachunek bankowy:
.....................................................................................................................................

§ 3

1. Niniejsza umowa zostaje zawarta na czas ...........................1
2. Każda ze stron ma prawo rozwiązać niniejszą umowę z zachowaniem ........... (podać długość okresu wypowiedzenia) ....... okresu wypowiedzenia.

§ 4

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zgodnego oświadczenia woli stron w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 5

1. Strony zobowiązują się do polubownego rozstrzygania wszelkich sporów, które mogą wyniknąć w związku z wykonaniem niniejszej umowy.
2. W przypadku skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego, spór rozstrzyga sąd powszechny w ...........................................................

§ 6

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa.

§ 7

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

§ 8

Umowę spisano w ............. jednobrzmiących egzemplarzach po ............. dla każdej ze stron..............................
ZLECENIODAWCA
..........................
ZLECENIOBIORCA1 do wyboru:
- na czas nieoznaczony
- na czas oznaczony od dnia ...................... do dnia ........................

Polub praca.wp.pl na Facebooku

Oceń
tak 1 33,33%
nie 2 66,67%

Opinie (199)

Pozostało znaków: 4000

REGULAMIN

0
0
~Marek 2010-02-01 (19:55) 5 lat 2 miesiące 24 dni 3 godziny i 48 minut temu

Zlecenie czy zwykłe oszustwo
Pracuję w ochronie na umowę o pracę za minimalne wynagrodzenie w ustawowym czasie. Faktycznie pracuję nawet po 300 -zamiast godz. nadliczbowych i nocnych dfostaję zlecenie za tą samą pracę!Tak jest chyba w większości firm ochroniarskich. I co na to Państwowa Inspekcja Pracy?

odpowiedz

pokaż 1 ukrytą odpowiedź

0
0
~gggm 2011-04-30 (15:52) 3 lata 11 miesięcy 26 dni 7 godzin i 51 minut temu

słyszałam ze umowa zlecenie może trwać tylko 9 miesięcy a później pracodawca musi podpisać umowę o prace choćby tylko na 1/4 etatu. Czy to prawda?

odpowiedz

0
0
~M 2006-05-15 (17:10) 8 lat 11 miesięcy 10 dni 6 godzin i 33 minuty temu

9 lat umowy zlecenie
Pracuję na umowe zlecenie od 9 lat jedna umowa podpisana na czas nieokreslony. Od 9 lat nie mam urlopu płatnego-wypoczynkowy nie mam żadnych praw jak pracownik na umowe o pracę. Nie pracujesz nie zarabiasz. Zadnych podwyżek wynagrodzenia od 9 lat. Ale co zrobić jak człowiek musi mieć jakies pieniądze aby żyć i wtedy godzi się na wszystko. Państwo dało pracodawcom takie możliwości a ani z tego korzystają jak mogą.

odpowiedz

pokaż 14 ukrytych odpowiedzi

0
0
~Anonim 2010-10-16 (15:23) 4 lata 6 miesięcy 9 dni 8 godzin i 20 minut temu

Umowa o dzieło i zwrot podatku
czy podatek jest zwracany po roku w całości czy może w jakiejś skali procentowej ?

odpowiedz

0
0
~wera 2006-08-29 (12:45) 8 lat 7 miesięcy 27 dni 10 godzin i 58 minut temu

Ile mi zabiorą?!?
Ile % jakich podatkow i ubezpieczen placi sie, jezeli jest sie studentem zatrudnionym na umowe-zlecenie?

odpowiedz

pokaż 7 ukrytych odpowiedzi

0
1
~flyer 2010-06-19 (17:18) 4 lata 10 miesięcy 6 dni 6 godzin i 25 minut temu

umowa zlecenie a umowa o pracę
Ciekawy artykuł. Na stronie www.umowaoprace.pl/umowa-zlecenie znalazłem też dużo na temat różnic między tą umową a umową o dzieło i umową o pracę

odpowiedz

0
0
~KOMM 2005-06-22 (22:05) 9 lat 10 miesięcy 3 dni 1 godzinę i 38 minut temu

UMOWA ZLECENIE
ILE MOŻNA PRACOWAĆ NA UMOWE ZLECENIE?MIESIĄC;2;3;4...BO JA JUŻ PRACUJE 9 MIESIĘCY,I MAM PRZDŁUŻANĄ Z MIESIĄCA NA MIESIĄC!TO JEST NORMALNE?TO POWINNO BYĆ KARALNE!!!!!!!...

odpowiedz

pokaż 54 ukryte odpowiedzi

0
0
~dakkar1 2006-01-07 (23:36) 9 lat 3 miesiące 18 dni i 7 minut temu

KRUS a umowa-zlecenie
Jestem ubezpieczony w KRUS. Czy ktoś może mi odpowiedzieć czy jeśli w trakcie kwartału (tyle trwa ubezpieczenie KRUS) podejmę w jednym tygodniu pracę na umowę zlecenie to jest równoznaczne z ubezpieczeniem w ZUS na ten okres (i przerywa ciągłość ubezp KRUS) i ewent jakie składki do ZUS powinienem zapłacić?

odpowiedz

pokaż 6 ukrytych odpowiedzi

0
0
~ 2010-04-20 (16:59) 5 lat 5 dni 6 godzin i 44 minuty temu

wypadek w pracy-Umowa zlecenie
wp.pl dziękuje

odpowiedz

0
0
~kamila 2006-10-04 (14:38) 8 lat 6 miesięcy 21 dni 9 godzin i 5 minut temu

Czy powinnam oddać pieniądze?
Pracowałam na unowę zlecenie od czwerwca 2006r do 30 września, a teraz księgowa mojego pracogawcy twierdzi, że powinnam oddać pieniądze, z których on musi zapłacić podatek. NIe wiem co mam robić, bo to jest moja pierwsza taka umowa.

odpowiedz

pokaż 3 ukryte odpowiedzi

0
0
~adzia 2007-01-17 (21:33) 8 lat 3 miesiące 8 dni 2 godziny i 10 minut temu

pracka
mam pytanie czy umowe zlecenie czeba powiadomić o takiej umowie powiatowy urząd pracy czy to konieczne

odpowiedz

pokaż 3 ukryte odpowiedzi

0
0
~Joasia 2009-11-13 (14:55) 5 lat 5 miesięcy 12 dni 8 godzin i 48 minut temu

umowa o pracę czy umowa zlecenie
Witam. chciałabym się dowiedzieć czy pracując na stanowsiku pełnomocnika handlowego (sprzedaż telewizji cyfrowej), codziennie od godziny 10-18 i w co druga sobotę w godzinach 9-13 pracodawca powinien podpisać ze mną umowę o pracę czy też ma prawo zaproponować mi umowe zlecenie??

odpowiedz

0
0
~sylwia123-19 2008-09-10 (17:51) 6 lat 7 miesięcy 15 dni 5 godzin i 52 minuty temu

dwie prace
czy można pracować w dwóch pracach na umowe zlecenie?

odpowiedz

pokaż 1 ukrytą odpowiedź

0
2
~ktoś 2009-09-24 (08:25) 5 lat 7 miesięcy 1 dzień 15 godzin i 18 minut temu

to najlepsza umowa jaka może być
jak ci się coś nie podoba... zawsze możesz odejść z dnia na dzień! nie ma głupiego okresu wypowiedzenia ani innych śmiesznych rzeczy. Nie płacisz składek na głupi zus - a zaoszczędzone pieniądze możesz wpłacać sobie samemu na konto oszczędnościowe. I tak za 30 lat system emerytalny padnie...

odpowiedz

0
0
~Pysia 2005-12-16 (18:21) 9 lat 4 miesiące 9 dni 5 godzin i 22 minuty temu

umowa zlecenia
Chciałam sie dowiedzec czy praca na umoę zlecenie liczy sie do lat pracy? Z góry dziekuje za odpowiedz

odpowiedz

pokaż 2 ukryte odpowiedzi

0
0
~adzia 2007-01-17 (21:36) 8 lat 3 miesiące 8 dni 2 godziny i 7 minut temu

pracka
mam pytanie czy umowe zlecenie trzedaba powiadomić o takiej umowie powiatowy urząd pracy czy to konieczne

odpowiedz

pokaż 3 ukryte odpowiedzi

0
0
~raf241 2008-10-10 (21:43) 6 lat 6 miesięcy 15 dni 2 godziny i 1 minutę temu

umowa zlecenie
czy pracodawca ma obowiązek podbić mnie książeczkę zdrowia jeżli jest to praca na umowe -zlecenie

odpowiedz

0
1
~Adi 2008-07-18 (14:49) 6 lat 9 miesięcy 7 dni 8 godzin i 54 minuty temu

czy można?
Czy można rozwiązać umowę zlecenie z dnia na dzień jeśli pracownik tego chce?

odpowiedz

0
0
~OSZUKANY 2008-02-19 (09:16) 7 lat 2 miesiące 6 dni 14 godzin i 27 minut temu

Zlecona - groza
Czym różni się umowa -zlecenie od umowy o pracę. Pracując na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło, nie jesteś podporządkowany zleceniodawcy ani osobie, która zamawia dzieło, a co za tym idzie, nie masz obowiązku stosować się do ich poleceń. Umowa o dzieło jest umową rezultatu: ważny jest rezultat Twojej pracy, czyli to, żebyś wykonał dzieło zgodnie z zawartą umową. Umowa zlecenia jest, tak jak umowa o pracę, umową starannego działania: nie jest ważny rezultat Twojej pracy, lecz to, żebyś powierzone Ci zadania wykonywał sumiennie, rzetelnie i starannie. umowa o pracę ============== duża zależność pracownika od pracodawcy stosunek podporządkowania łączący strony umowy pracownik musi spełniać obowiązki w określonym miejscu i czasie umowa o pracę może być zawarta tylko z osobą fizyczną pracę pracownik powinien zawsze wykonywać osobiście pracownik w trakcie wykonywania pracy podlego stałemu nadzorowi pracodawcy (lub osoby przez niego upoważnionej) zakres obowiązków może być zmieniony w trakcie wykonywania pracy umowa o pracę jest zawsze odpłatna umowa o pracę musi być wykonywana w miejscu i czasie wyznaczonym w tej umowie jest uregulowana w kodeksie pracy osoba wykonująca umowę o pracę podlega obowiązkowi ubezpieczenia społecznego zawarcie umowy o pracę zamiast umowy zlecenia nie powoduje żadnych negatywnych konsekwencji prawnych dla zlecającego podstawowa część wynagrodzenia w umowie o pracę powinna być wypłacana co miesiąc szczegółowo jest określony tryb i terminy wypowiedzenia umowy o pracę umowa zlecenie =============== brak zależności brak takiego podporządkowania brak tego obowiazku wykonania umowy zlecenie mogę podjąć się różne osoby, również osoby prawne i inne podmioty nie posiadające osobowości prawnej umowę zlecenie mogą wykonywać inne osoby wskazane przez zleceniodawcę, tzw. zastępcy wykonującego zlecenie zleceniobiorca powinien jedynie stosować się do wskazówek dającego zlecenie zmiana zlecenia, a nawet wskazówki co do jego realizacji może być podstawą do wypowiedzenia umowy zlecenia umowa zlecenie może być odpłatna lub nieodpłatna umowa zlecenie nie zawiera obowiązku wykonywania zleconych czynności w określonym miejscu i czasie umowa zlecenie jest umową cywilną regulowaną przez przepisy kodeksu cywilnego osoba wykonująca zlecenie może podlegać obowiązkowi ubezpieczenia społecznego tylko w przypadku wyraźnie określonych przez przepisy dotyczące ubezpieczeń społecznych zawarcie umowy zlecenia zamiast umowy o pracę jest wykroczeniem przeciwko prawom pracownika i podlega karze grzywny wynagrodzenie za wykonanie zlecenia powinno być wypłacone po wykonaniu zlecenia (albo w inny sposób określony w umowie między zleceniodawcą i wykonawcą zlecenia) umowę zlecenie można wypowiedzieć w każdym czasie. Czyli jakie kolwiek zatrudnienie w wyznaczonym miejscu i czasie pracy ,powinno byc traktowane jako UMOWA OPRACĘ.

odpowiedz

pokaż 1 ukrytą odpowiedź

0
0
~asia 2006-10-17 (11:55) 8 lat 6 miesięcy 8 dni 11 godzin i 48 minut temu

Umowa zlecenie
umowa zlecenie jest dobra dla tych którzy mają pracę i chcą dorobić

odpowiedz

pokaż 1 ukrytą odpowiedź

Przybornik

Praca - Oferty dnia

Pracuj.pl

więcej ofert pracy

Bądź z nami na bieżąco