Start Artykuł

Umowa-zlecenie

WP | dodane 2009-06-08 (11:32) 4 lata 10 miesięcy 13 dni 2 godziny i 41 minut temu | 199 opinii
 


UMOWA ZLECENIE W PLIKU .PDF

UMOWA ZLECENIE

zawarta w dniu ..................................... (data zawarcia umowy) r. w ........ (miejsce zawarcia umowy) ......... pomiędzy:

................................. (nazwa i adres Zleceniodawcy) .................................,

reprezentowanym przez:

................................ (imię i nazwisko Zleceniodawcę lub osoby reprezentującej Zleceniodawcę albo pełnomocnika) ....................

zwanym dalej Zleceniodawcą, a

........... (imię i nazwisko Zleceniobiorcy) ........ zamieszkałym w ........................... (adres Zleceniobiorcy) ..........................,

zwanym dalej Zleceniobiorca.


§ 1

1. Na podstawie niniejszej umowy, Zleceniobiorca zobowiązuje się do:
.....................................................................................................................................
2. Zleceniobiorca nie ma prawa powierzyć wykonania niniejszej umowy innej osobie bez uprzedniej pisemnej zgody Zleceniodawcy.

§ 2

1. Zleceniodawca zobowiązuje się do zapłaty na rzecz Zleceniobiorcy z tytułu niniejszej umowy wynagrodzenia w wysokości ......................... (....................................) zł brutto.
2. Zapłata wynagrodzenia nastąpi w terminie 14 dni od dnia otrzymania rachunku przez Zleceniodawcę.
3. Wynagrodzenie zostanie wpłacone przelewem na następujący rachunek bankowy:
.....................................................................................................................................

§ 3

1. Niniejsza umowa zostaje zawarta na czas ...........................1
2. Każda ze stron ma prawo rozwiązać niniejszą umowę z zachowaniem ........... (podać długość okresu wypowiedzenia) ....... okresu wypowiedzenia.

§ 4

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zgodnego oświadczenia woli stron w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 5

1. Strony zobowiązują się do polubownego rozstrzygania wszelkich sporów, które mogą wyniknąć w związku z wykonaniem niniejszej umowy.
2. W przypadku skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego, spór rozstrzyga sąd powszechny w ...........................................................

§ 6

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa.

§ 7

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

§ 8

Umowę spisano w ............. jednobrzmiących egzemplarzach po ............. dla każdej ze stron..............................
ZLECENIODAWCA
..........................
ZLECENIOBIORCA1 do wyboru:
- na czas nieoznaczony
- na czas oznaczony od dnia ...................... do dnia ........................

Polub praca.wp.pl na Facebooku

Oceń
tak 1 33,33%
nie 2 66,67%

Opinie (199)

Pozostało znaków: 4000

REGULAMIN

0
0
~Marek 2010-02-01 (19:55) 4 lata 2 miesiące 19 dni 18 godzin i 18 minut temu

Zlecenie czy zwykłe oszustwo
Pracuję w ochronie na umowę o pracę za minimalne wynagrodzenie w ustawowym czasie. Faktycznie pracuję nawet po 300 -zamiast godz. nadliczbowych i nocnych dfostaję zlecenie za tą samą pracę!Tak jest chyba w większości firm ochroniarskich. I co na to Państwowa Inspekcja Pracy?

odpowiedz

pokaż 1 ukrytą odpowiedź

0
0
~gggm 2011-04-30 (15:52) 2 lata 11 miesięcy 21 dni 22 godziny i 21 minut temu

słyszałam ze umowa zlecenie może trwać tylko 9 miesięcy a później pracodawca musi podpisać umowę o prace choćby tylko na 1/4 etatu. Czy to prawda?

odpowiedz

0
0
~M 2006-05-15 (17:10) 7 lat 11 miesięcy 5 dni 21 godzin i 3 minuty temu

9 lat umowy zlecenie
Pracuję na umowe zlecenie od 9 lat jedna umowa podpisana na czas nieokreslony. Od 9 lat nie mam urlopu płatnego-wypoczynkowy nie mam żadnych praw jak pracownik na umowe o pracę. Nie pracujesz nie zarabiasz. Zadnych podwyżek wynagrodzenia od 9 lat. Ale co zrobić jak człowiek musi mieć jakies pieniądze aby żyć i wtedy godzi się na wszystko. Państwo dało pracodawcom takie możliwości a ani z tego korzystają jak mogą.

odpowiedz

pokaż 14 ukrytych odpowiedzi

0
0
~Anonim 2010-10-16 (15:23) 3 lata 6 miesięcy 4 dni 22 godziny i 50 minut temu

Umowa o dzieło i zwrot podatku
czy podatek jest zwracany po roku w całości czy może w jakiejś skali procentowej ?

odpowiedz

0
0
~wera 2006-08-29 (12:45) 7 lat 7 miesięcy 23 dni 1 godzinę i 28 minut temu

Ile mi zabiorą?!?
Ile % jakich podatkow i ubezpieczen placi sie, jezeli jest sie studentem zatrudnionym na umowe-zlecenie?

odpowiedz

pokaż 7 ukrytych odpowiedzi

0
1
~flyer 2010-06-19 (17:18) 3 lata 10 miesięcy 1 dzień 20 godzin i 55 minut temu

umowa zlecenie a umowa o pracę
Ciekawy artykuł. Na stronie www.umowaoprace.pl/umowa-zlecenie znalazłem też dużo na temat różnic między tą umową a umową o dzieło i umową o pracę

odpowiedz

0
0
~KOMM 2005-06-22 (22:05) 8 lat 9 miesięcy 29 dni 16 godzin i 8 minut temu

UMOWA ZLECENIE
ILE MOŻNA PRACOWAĆ NA UMOWE ZLECENIE?MIESIĄC;2;3;4...BO JA JUŻ PRACUJE 9 MIESIĘCY,I MAM PRZDŁUŻANĄ Z MIESIĄCA NA MIESIĄC!TO JEST NORMALNE?TO POWINNO BYĆ KARALNE!!!!!!!...

odpowiedz

pokaż 54 ukryte odpowiedzi

0
0
~dakkar1 2006-01-07 (23:36) 8 lat 3 miesiące 13 dni 14 godzin i 37 minut temu

KRUS a umowa-zlecenie
Jestem ubezpieczony w KRUS. Czy ktoś może mi odpowiedzieć czy jeśli w trakcie kwartału (tyle trwa ubezpieczenie KRUS) podejmę w jednym tygodniu pracę na umowę zlecenie to jest równoznaczne z ubezpieczeniem w ZUS na ten okres (i przerywa ciągłość ubezp KRUS) i ewent jakie składki do ZUS powinienem zapłacić?

odpowiedz

pokaż 6 ukrytych odpowiedzi

0
0
~ 2010-04-20 (16:59) 4 lata 21 godzin i 14 minut temu

wypadek w pracy-Umowa zlecenie
wp.pl dziękuje

odpowiedz

0
0
~kamila 2006-10-04 (14:38) 7 lat 6 miesięcy 16 dni 23 godziny i 35 minut temu

Czy powinnam oddać pieniądze?
Pracowałam na unowę zlecenie od czwerwca 2006r do 30 września, a teraz księgowa mojego pracogawcy twierdzi, że powinnam oddać pieniądze, z których on musi zapłacić podatek. NIe wiem co mam robić, bo to jest moja pierwsza taka umowa.

odpowiedz

pokaż 3 ukryte odpowiedzi

0
0
~adzia 2007-01-17 (21:33) 7 lat 3 miesiące 3 dni 16 godzin i 40 minut temu

pracka
mam pytanie czy umowe zlecenie czeba powiadomić o takiej umowie powiatowy urząd pracy czy to konieczne

odpowiedz

pokaż 3 ukryte odpowiedzi

0
0
~Joasia 2009-11-13 (14:55) 4 lata 5 miesięcy 7 dni 23 godziny i 18 minut temu

umowa o pracę czy umowa zlecenie
Witam. chciałabym się dowiedzieć czy pracując na stanowsiku pełnomocnika handlowego (sprzedaż telewizji cyfrowej), codziennie od godziny 10-18 i w co druga sobotę w godzinach 9-13 pracodawca powinien podpisać ze mną umowę o pracę czy też ma prawo zaproponować mi umowe zlecenie??

odpowiedz

0
0
~sylwia123-19 2008-09-10 (17:51) 5 lat 7 miesięcy 10 dni 20 godzin i 22 minuty temu

dwie prace
czy można pracować w dwóch pracach na umowe zlecenie?

odpowiedz

pokaż 1 ukrytą odpowiedź

0
2
~ktoś 2009-09-24 (08:25) 4 lata 6 miesięcy 28 dni 5 godzin i 48 minut temu

to najlepsza umowa jaka może być
jak ci się coś nie podoba... zawsze możesz odejść z dnia na dzień! nie ma głupiego okresu wypowiedzenia ani innych śmiesznych rzeczy. Nie płacisz składek na głupi zus - a zaoszczędzone pieniądze możesz wpłacać sobie samemu na konto oszczędnościowe. I tak za 30 lat system emerytalny padnie...

odpowiedz

0
0
~Pysia 2005-12-16 (18:21) 8 lat 4 miesiące 4 dni 19 godzin i 52 minuty temu

umowa zlecenia
Chciałam sie dowiedzec czy praca na umoę zlecenie liczy sie do lat pracy? Z góry dziekuje za odpowiedz

odpowiedz

pokaż 2 ukryte odpowiedzi

0
0
~adzia 2007-01-17 (21:36) 7 lat 3 miesiące 3 dni 16 godzin i 37 minut temu

pracka
mam pytanie czy umowe zlecenie trzedaba powiadomić o takiej umowie powiatowy urząd pracy czy to konieczne

odpowiedz

pokaż 3 ukryte odpowiedzi

0
0
~raf241 2008-10-10 (21:43) 5 lat 6 miesięcy 10 dni 16 godzin i 30 minut temu

umowa zlecenie
czy pracodawca ma obowiązek podbić mnie książeczkę zdrowia jeżli jest to praca na umowe -zlecenie

odpowiedz

0
1
~Adi 2008-07-18 (14:49) 5 lat 9 miesięcy 2 dni 23 godziny i 24 minuty temu

czy można?
Czy można rozwiązać umowę zlecenie z dnia na dzień jeśli pracownik tego chce?

odpowiedz

0
0
~OSZUKANY 2008-02-19 (09:16) 6 lat 2 miesiące 2 dni 4 godziny i 57 minut temu

Zlecona - groza
Czym różni się umowa -zlecenie od umowy o pracę. Pracując na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło, nie jesteś podporządkowany zleceniodawcy ani osobie, która zamawia dzieło, a co za tym idzie, nie masz obowiązku stosować się do ich poleceń. Umowa o dzieło jest umową rezultatu: ważny jest rezultat Twojej pracy, czyli to, żebyś wykonał dzieło zgodnie z zawartą umową. Umowa zlecenia jest, tak jak umowa o pracę, umową starannego działania: nie jest ważny rezultat Twojej pracy, lecz to, żebyś powierzone Ci zadania wykonywał sumiennie, rzetelnie i starannie. umowa o pracę ============== duża zależność pracownika od pracodawcy stosunek podporządkowania łączący strony umowy pracownik musi spełniać obowiązki w określonym miejscu i czasie umowa o pracę może być zawarta tylko z osobą fizyczną pracę pracownik powinien zawsze wykonywać osobiście pracownik w trakcie wykonywania pracy podlego stałemu nadzorowi pracodawcy (lub osoby przez niego upoważnionej) zakres obowiązków może być zmieniony w trakcie wykonywania pracy umowa o pracę jest zawsze odpłatna umowa o pracę musi być wykonywana w miejscu i czasie wyznaczonym w tej umowie jest uregulowana w kodeksie pracy osoba wykonująca umowę o pracę podlega obowiązkowi ubezpieczenia społecznego zawarcie umowy o pracę zamiast umowy zlecenia nie powoduje żadnych negatywnych konsekwencji prawnych dla zlecającego podstawowa część wynagrodzenia w umowie o pracę powinna być wypłacana co miesiąc szczegółowo jest określony tryb i terminy wypowiedzenia umowy o pracę umowa zlecenie =============== brak zależności brak takiego podporządkowania brak tego obowiazku wykonania umowy zlecenie mogę podjąć się różne osoby, również osoby prawne i inne podmioty nie posiadające osobowości prawnej umowę zlecenie mogą wykonywać inne osoby wskazane przez zleceniodawcę, tzw. zastępcy wykonującego zlecenie zleceniobiorca powinien jedynie stosować się do wskazówek dającego zlecenie zmiana zlecenia, a nawet wskazówki co do jego realizacji może być podstawą do wypowiedzenia umowy zlecenia umowa zlecenie może być odpłatna lub nieodpłatna umowa zlecenie nie zawiera obowiązku wykonywania zleconych czynności w określonym miejscu i czasie umowa zlecenie jest umową cywilną regulowaną przez przepisy kodeksu cywilnego osoba wykonująca zlecenie może podlegać obowiązkowi ubezpieczenia społecznego tylko w przypadku wyraźnie określonych przez przepisy dotyczące ubezpieczeń społecznych zawarcie umowy zlecenia zamiast umowy o pracę jest wykroczeniem przeciwko prawom pracownika i podlega karze grzywny wynagrodzenie za wykonanie zlecenia powinno być wypłacone po wykonaniu zlecenia (albo w inny sposób określony w umowie między zleceniodawcą i wykonawcą zlecenia) umowę zlecenie można wypowiedzieć w każdym czasie. Czyli jakie kolwiek zatrudnienie w wyznaczonym miejscu i czasie pracy ,powinno byc traktowane jako UMOWA OPRACĘ.

odpowiedz

pokaż 1 ukrytą odpowiedź

0
0
~asia 2006-10-17 (11:55) 7 lat 6 miesięcy 4 dni 2 godziny i 18 minut temu

Umowa zlecenie
umowa zlecenie jest dobra dla tych którzy mają pracę i chcą dorobić

odpowiedz

pokaż 1 ukrytą odpowiedź

Przybornik

Najpopularniejsze

1
100%
Ile naprawdę zarabia ksiądz i co właściwie robi? Ile naprawdę zarabia ksiądz i co właściwie robi?
2
48%
Polska przedszkolanka na Wyspach poszukiwana Polska przedszkolanka na Wyspach poszukiwana
3
48%
Zmiany w długości okresów wypowiedzenia Zmiany w długości okresów wypowiedzenia
4
37%
Gigantyczna rekrutacja do policji Gigantyczna rekrutacja do policji
5
34%
Praca i zarobki w social media. Nawet 11 tys. dla szefa! Praca i zarobki w social media. Nawet 11 tys. dla szefa!

Praca - Oferty dnia

Pracuj.pl

więcej ofert pracy

monsterpolska.pl

więcej ofert pracy

Bądź z nami na bieżąco

Warto przeczytać

Żyją ze sportu, ale nie są sportowcami. Najlepiej płatne zawody Żyją ze sportu, ale nie są sportowcami. Najlepiej płatne zawody Mają prawo do dodatkowego urlopu. Kto i na ile wolnego ekstra może liczyć? Mają prawo do dodatkowego urlopu. Kto i na ile wolnego ekstra może liczyć? Rekordowa premia dla pracowników Ferrari Rekordowa premia dla pracowników Ferrari Unikaj tych błędów, a znajdziesz pracę Unikaj tych błędów, a znajdziesz pracę Elastyczny czas pracy już w 707 firmach w Polsce Elastyczny czas pracy już w 707 firmach w Polsce Zbyt wysokie kwalifikacje w CV Zbyt wysokie kwalifikacje w CV