Start Poradniki Prawo pracy Artykuł

Przeniesienie na inne stanowisko pracy

FUTUREA | dodane 2013-01-24 (14:38) 1 rok 2 miesiące 25 dni 15 godzin i 41 minut temu | 1 opinia
 

(fot. thinkstock)

Jakie są warunki przenoszenia pracownika na inne stanowisko w tym samym zakładzie pracy?

Zawarcie umowy o pracę, poprzez ustalenie jej treści przez strony umowy, wiąże się z nadaniem określonym w niej warunkom pracy i płacy trwałego charakteru. W praktyce jednak zdarzają się takie sytuacje, gdy z różnych względów w trakcie trwania stosunku pracy konieczna jest zmiana warunków umowy bądź zmiana warunków zatrudnienia. Takie zmiany mogą zostać wprowadzone poprzez dokonanie wypowiedzenia zmieniającego lub w drodze porozumienia stron. Ponadto pracodawca może każdemu pracownikowi – w pewnych okolicznościach i po spełnieniu kilku warunków – powierzyć na jakiś czas wykonywanie innej pracy. Mówi o tym art. 42 § 4 Kodeksu Pracy. Aby pracodawca mógł wydać takie polecenie, muszą być spełnione jednocześnie następujące warunki:

• muszą wystąpić uzasadnione potrzeby pracodawcy,
• pracodawca nie może przenieść pracownika na inne stanowisko pracy na okres dłuższy niż trzy miesiące w roku kalendarzowym (może to zrobić maksymalnie na okres sześciu miesięcy, gdy zdecyduje się to zrobić na przełomie roku),
• pracownik nie może za tę pracę otrzymywać niższego wynagrodzenia, niż to określone w umowie o pracę,
• pracodawca musi przenieść pracownika na stanowisko, które odpowiada jego kwalifikacjom.

Polecamy: Zlecenie z zagranicy a wykonanie pracy w Polsce. Co z podatkiem?

Zgodnie z orzecznictwem Sądu Najwyższego „uzasadnione potrzeby pracodawcy” należy rozumieć jako potrzeby zakładu pracy jako całości, a nie tylko jednostki (komórki) organizacyjnej zakładu pracy, do pracy w której pracownik został skierowany. Natomiast pod pojęciem „kwalifikacji”, o jakich mowa w artykule 42 § 4 KP, należy zaś rozumieć nie tylko przygotowanie zawodowe pracownika – jego formalne wykształcenie, zdobyte doświadczenia zawodowe i potrzebne umiejętności, ale także właściwości psychofizyczne pracownika, predyspozycje psychiczne oraz zdolności do wykonywania określonych czynności z punktu widzenia zdrowia psychicznego. Stanowisko takie wyraził Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 04.10.2000r. W orzecznictwie utrzymuje się pogląd, że nie może to być także praca, przy której kwalifikacje posiadane przez pracownika nie są potrzebne. Sąd stwierdził, iż powierzenie pracownikowi pracy nie wymagającej żadnych kwalifikacji zawodowych stanowi naruszenie art. 42 § 4 KP. Odmowa wykonywania takiej pracy nie uzasadnia rozwiązania umowy o pracę w trybie art. 52 § 1 KP. Niezaakceptowanie przez podwładnego przeniesienia na nowe stanowisko (powierzenie mu tymczasowo innej pracy) może skutkować rozwiązaniem z nim umowy o pracę bez wypowiedzenia z jego winy, na podstawie art. 52 § 1 pkt 1 KP – tzw. „tryb dyscyplinarny”. Jedynie uzasadniona odmowa wykonania powierzonej pracy (tj. w razie nie zachowania przez pracodawcę jednego z warunków przeniesienia) nie uzasadnia rozwiązania umowy w trybie dyscyplinarnym.

W razie powierzenia pracownikowi innej pracy niż określona w umowie o pracę na okres nie przekraczający 3 miesięcy w roku kalendarzowym, jeżeli nie powoduje to obniżenia wynagrodzenia i odpowiada kwalifikacjom pracownika, a jest uzasadnione potrzebami pracodawcy, nie wymaga zachowania formy pisemnej, jednak forma ta jest zalecana ze względów dowodowych.
Wypadku gdyby jednak powierzenie innej pracy byłoby na okres dłuższy niż 3 miesiące, bądź skutkowało obniżeniem wynagrodzenia konieczne jest dokonanie wypowiedzenia dotychczasowych warunków pracy lub płacy. W tym przypadku konieczne jest już zachowanie formy pisemnej. Ponadto zmiana warunków umowy może też być dokonana w drodze porozumienia stron.

Zgodnie z art. 42 KP wypowiedzenie warunków pracy lub płacy uważa się za dokonane, jeżeli pracownikowi zaproponowano na piśmie nowe warunki, jednocześnie wypowiadając dotychczas obowiązujące. W razie odmowy przyjęcia przez pracownika zaproponowanych warunków pracy lub płacy, umowa o pracę rozwiązuje się z upływem ustawowego okresu wypowiedzenia. Jeżeli pracownik przed upływem połowy tego okresu wypowiedzenia nie złoży oświadczenia o odmowie przyjęcia zaproponowanych warunków, uważa się, że wyraził zgodę na te warunki (pismo pracodawcy wypowiadające warunki pracy lub płacy powinno zawierać pouczenie w tej sprawie). W razie braku takiego pouczenia, pracownik może do końca okresu wypowiedzenia złożyć oświadczenie o odmowie przyjęcia zaproponowanych warunków. W razie odmowy przyjęcia przez pracownika zaproponowanych mu nowych warunków zatrudnienia, wypowiedzenie zmieniające przekształca się w wypowiedzenie definitywne i stosunek pracy ulega rozwiązaniu z upływem okresu wypowiedzenia.

Monika HerneckaPrawo pracy 2013

Polub praca.wp.pl na Facebooku

Oceń
tak 0 50,00%
nie 0 50,00%

Opinie (1)

Pozostało znaków: 4000

REGULAMIN

0
0
~wojt 2014-01-20 (11:57) 2 miesiące 29 dni 18 godzin i 22 minuty temu

A jak ma sie orzeczenie o zdolnosci do pracy, jesli przeniesienie na inne stanowisko wymaga dodatkowych badan w stosunku do wczesniej pelnionej funkcji ?

odpowiedz

Przybornik

Najpopularniejsze

1
100%
Ile naprawdę zarabia ksiądz i co właściwie robi? Ile naprawdę zarabia ksiądz i co właściwie robi?
2
55%
Polska przedszkolanka na Wyspach poszukiwana Polska przedszkolanka na Wyspach poszukiwana
3
55%
Zmiany w długości okresów wypowiedzenia Zmiany w długości okresów wypowiedzenia
4
36%
Praca i zarobki w social media. Nawet 11 tys. dla szefa! Praca i zarobki w social media. Nawet 11 tys. dla szefa!
5
29%
Ponad 15 tys. zł miesięcznie - tyle zarobi Polak na budowie w Norwegii Ponad 15 tys. zł miesięcznie - tyle zarobi Polak na budowie w Norwegii

Praca - Oferty dnia

Pracuj.pl

więcej ofert pracy

monsterpolska.pl

więcej ofert pracy

Bądź z nami na bieżąco

Warto przeczytać

Unikaj tych błędów, a znajdziesz pracę Unikaj tych błędów, a znajdziesz pracę Elastyczny czas pracy już w 707 firmach w Polsce Elastyczny czas pracy już w 707 firmach w Polsce Żyją ze sportu, ale nie są sportowcami. Najlepiej płatne zawody Żyją ze sportu, ale nie są sportowcami. Najlepiej płatne zawody Mają prawo do dodatkowego urlopu. Kto i na ile wolnego ekstra może liczyć? Mają prawo do dodatkowego urlopu. Kto i na ile wolnego ekstra może liczyć? Rekordowa premia dla pracowników Ferrari Rekordowa premia dla pracowników Ferrari Zbyt wysokie kwalifikacje w CV Zbyt wysokie kwalifikacje w CV