Start Poradniki Prawo pracy Artykuł

Dofinansowanie z PFRON - komu i kiedy się należy

FUTUREA | dodane 2012-11-22 (12:34) 2 lata 5 miesięcy 14 dni 11 godzin i 58 minut temu | 13 opinii
 

(fot. Thinkstockphotos)
Fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych oraz dofinansowanie z PFRON – dla kogo i na jakich zasadach?

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych jest funduszem celowym powołanym na podstawie Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych z dnia 27 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2011 r., nr 127, poz. 721 z pózn. zm.), którego środki przeznaczane są na rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych w celu zmniejszenia barier oraz polepszenia jakości życia i integracji społecznej (art.7) osób niepełnosprawnych oraz umożliwienie zatrudnienia.

Rehabilitacja zawodowa ma na celu ułatwienie osobom niepełnosprawnym uzyskania i utrzymania zatrudnienia natomiast rehabilitacja społeczna służy temu, by osobom niepełnosprawnym umożliwić pełne uczestnictwo w życiu społecznym (art. 8 i 9).

Dofinansowanie z PFRON, komu i kiedy się należy?

Dofinansowanie do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych

Pracodawcy zatrudniającemu osoby niepełnosprawne i spełniającemu określone kryteria przysługuje miesięczne dofinansowanie do wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego zatrudnionego na podstawie umowy o pracę, o ile pracownik ten został ujęty w ewidencji niepełnosprawnych prowadzonej przez PFRON. Wysokość dofinansowania jest uzależniona od wysokości minimalnego wynagrodzenia, stopnia niepełnosprawności i rodzaju zakładu: pracodawca z wolnego rynku czy zakład pracy chronionej.

UWAGA!
Od 1 marca 2011 r. miesięczne dofinansowanie nie przysługuje na pracowników zaliczonych do umiarkowanego lub lekkiego stopnia niepełnosprawności, którzy mają ustalone prawo do emerytury.

Zwrot kosztów przystosowania stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej

Pracodawcy zatrudniającemu osobę niepełnosprawną przez okres co najmniej 36 miesięcy przysługuje zwrot poniesionych wydatków:

• na adaptację pomieszczeń w związku z dostosowaniem tworzonych lub istniejących stanowisk pracy do potrzeb osoby niepełnosprawnej,
• zakup lub dostosowanie urządzeń oraz technologii ułatwiających wykonywanie pracy lub funkcjonowanie w zakładzie pracy osoby niepełnosprawnej,
• zakup i autoryzację oprogramowania na użytek niepełnosprawnych przystosowanych do potrzeb ich niepełnosprawności,
• koszty poniesione na rozpoznanie przez służby medycyna pracy wyżej wymienionych potrzeb osób niepełnosprawnych.

Zwrot poniesionych wydatków w celu przystosowania stanowiska pracy jest możliwy jedynie, gdy jest związany z zatrudnieniem bezrobotnej osoby niepełnosprawnej skierowanej do pracy przez powiatowy urząd pracy, lub która jest bezrobotna, lub niepracującej osoby niepełnosprawnej poszukującej pracy osobiście.

Pracodawca może również skorzystać z tego rodzaju dofinansowania na pracownika, który uległ wypadkowi w czasie trwania stosunku pracy, jednak tylko wówczas, gdy wypadek ten nie był spowodowany przez pracodawcę lub pracownika w związku z naruszeniem przepisów prawa pracy.

Maksymalna wysokość pomocy na przystosowanie jednego stanowiska wynosi dziesięciokrotność przeciętnego wynagrodzenia.

Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej

Pracodawcy, który prowadzi działalność przez co najmniej 12 miesięcy i nie znajduje się w trudnej sytuacji ekonomicznej (kryteria są określone w przepisach), przysługuje zwrot kosztów z tytułu wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej (spełniającej takie same warunki, jak opisane w punkcie dotyczącym przystosowania stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej).

Maksymalna wysokość zwrotu poniesionych kosztów nie może przekroczyć 15-krotność przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej za poprzedni kwartał.

Zwrot kosztów poniesionych za zorganizowanie szkolenia dla osoby niepełnosprawnej

Pracodawca ma możliwość skorzystania z dotacji na szkolenie osób niepełnosprawnych. W takim przypadku poniesione koszty szkolenia zatrudnionych osób niepełnosprawnych mogą być refundowane w wysokości do 80%, nie więcej jednak niż do wysokości dwukrotnego przeciętnego wynagrodzenia na jedną osobę. Wysokość zwrotu poniesionych kosztów zależy też od rodzaju szkolenia oraz wielkości pracodawcy. Zwrot kosztów następuje na warunkach i w wysokości określonej w umowie zawartej pomiędzy starostą a pracodawcą.

Opinie (13)

Pozostało znaków: 4000

REGULAMIN

1
0
~małosprawny 2014-09-03 (20:13) 8 miesięcy 3 dni 4 godziny i 19 minut temu

Właściciele firm z dotacją PFRON okradają pracowników N ze swoich przywilej . Osiągają dotacje nawet do 75 % wynagrodzenia . Z refundacji typu leki , wizyty u specjalistów , rehabilitacja , masaże , okulary , sprzęt rehabilitacyjny korzysta pracodawca i jego rodzina . To jest masa kasy , a PFRON nie chce , albo nie jest w stanie tego sprawdzić . Podatnik za to zapłaci , a N w d... kopany . Już taki los. Niech żyje system do D....

odpowiedz

1
0
~małosprawny 2014-09-03 (19:56) 8 miesięcy 3 dni 4 godziny i 36 minut temu

Z dofinansowania korzysta tylko pracodawca , jest w stanie jak jest obeznany w temacie wyciągnąć nawet 80 % wynagrodzenia pracownika N . leczy rodzinę za darmo na konto N , leki na kont N , masaże na konto N , rehabilitacja na konto N , żyć nie umierać . Właściciel firmy z dofinansowaniem PFRON jest wiecznie niezadowolony , albowiem musi utrzymywać pracowników i ich rodziny dokładając z własnej kieszeni i ciągle na stratach . A PFRON tego nie jest wstanie , albo nie chce skontrolować . I tok oto osoby N są pozbawiane OKRADANE ze swoich przywilej .

odpowiedz

1
2
~Staś 2014-04-05 (19:44) 1 rok 1 miesiąc 1 dzień 4 godziny i 48 minut temu

"Finansowanie studiów podyplomowych, szkoleń, starzy... " Tylko starzy dostaną dofinansowanie? A młody stażysta już nie dostanie? :)

odpowiedz

pokaż 1 ukrytą odpowiedź

0
5
~dzidek 2012-12-11 (11:25) 2 lata 4 miesiące 25 dni 13 godzin i 7 minut temu

tak tylko ja mam zawut jake som prawa kture osoba niepełnosprawna ma zawut jake ma prawo co

odpowiedz

pokaż 1 ukrytą odpowiedź

2
1
~jadwiga55 2014-01-10 (21:11) 1 rok 3 miesiące 26 dni 3 godziny i 21 minut temu

dlaczego mi odciągają składki jestem pełnosprawna i tak z tego nie skorzystam

odpowiedz

26
2
~PrawdziwiON 2012-11-22 (20:29) 2 lata 5 miesięcy 14 dni 4 godziny i 3 minuty temu

Jak to ładnie wygląda na papierze, rzeczywistość jest niestety brutalna.

odpowiedz

pokaż 2 ukryte odpowiedzi

7
1
~www.pfron.edu.pl 2013-04-24 (08:05) 2 lata 12 dni 16 godzin i 27 minut temu

Informacje o dofinansowaniach

odpowiedz

9
5
~andy 2013-03-18 (18:59) 2 lata 1 miesiąc 18 dni 5 godzin i 33 minuty temu

Zakłady pracy chronionej, to kura znosząca złote jaja dla prezesów tych firm. Ciekawe kiedy i jak często PFRON przeprowadza kontrole wykorzystania dopłat i dlaczego pracownikom tych firm są ciągle zabierane dopłaty na leki i cele rehabilitacyjne. I to podobno w majestacie prawa ! Dlatego całe rodziny zakładają takie firmy i płaczą, jak to trudno utrzymać się na rynku.

odpowiedz

14
1
~Stara 2013-01-18 (15:21) 2 lata 3 miesiące 18 dni 9 godzin i 11 minut temu

JAK???? DOFINANSOWANIE "STARZY"? analfabetyzm

odpowiedz

Przybornik

Praca - Oferty dnia

Pracuj.pl

więcej ofert pracy

Bądź z nami na bieżąco